1. UnvanıÜç Elma Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.AdresiAltunizade Mah. Mahir İz Cad. Suat Sümer İş Merkezi No:30/1-12 Üsküdar-İSTANBULTelefonu0216 545 87 30E-posta adresi[email protected]Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)[email protected]
 • Üç Elma Sigorta olarak, Sigortacılık hizmetlerinin yürütümü amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sınırları ve kuralları içerisinde Sigortalı/Sigorta ettiren verilerine sahip olmaktayız. Özellikle kişisel verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği sizleri aydınlatmak istiyoruz.

  Üç Elma Sigorta olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami gayreti ve hassasiyeti göstermekteyiz. Mevzuat gereği veri sorumlusu sıfatıyla, hizmet ilişkimiz kapsamında edinilen her türlü özel ve genel kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıda detayları belirtilen şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenecektir.

 • HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

  Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

   Kişisel VerilerAçıklamaKimlik VerisiAdı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durumu, cinsiyeti, milliyetiİletişim Verisi Telefonu, e-postası, adresiÇalışma VerisiÇalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, imzası, meslek kartı bilgileriGörsel ve İşitsel VeriGerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, araç fotoğrafıDiğer Çocuk sayısı, aile cüzdanı, araç bilgileri (araç plakası, marka, model, model yılı, motor şasi numarası, ruhsat tescil tarihi, ruhsat örneği, hasarsızlık bilgileri), poliçe bilgileri (mevcut poliçesi olup olmadığı, varsa hangi şirketten olduğu, poliçe numarası, poliçe vadesi), boy, kilo, planladığı seyahat güzergahı ve süresi, yabancılarda oturma iznine ait bilgiler, konut bilgileri, askeri personel bilgileri, referans bilgileri imza, yabancı kişinin oturma izniÖzel Nitelikli Kişisel VeriNüfus ve ehliyet sureti gibi belgelerde bulunan din ile kan grubu, sigara, alkol kullanımı, sağlık geçmişi, sağlık beyanı, kronik hastalığı, hamilelik durumu, doğum raporu, epikriz raporu, doktor muayene formu, ilaç, reçete ve kupürleri, ileri tanı yöntemlerine ait her türlü tetkik, testler ve sonuçları, kişinin hastalığı ya da sigorta şirketinin şartları kabul ettiğine/etmediğine dair yazdığı yazı, engelli olup olmadığı bilgisi, dernek/sendika/vakıf üyelikleri, sunulan indirim fırsatlarına göre çeşitli verilerWeb Sitesi Kullanım VerileriBaşvuru formu doldurulma tarihi, aldığı veya alamadığı teklifler, üye olduğu tarih, siteye login olma sıklığı/zamanları, son login tarihi
 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

  Üç Elma Sigorta tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler kapsamında işlenebilir.

 • Sizinle kuracağımız brokerlik ve/veya sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek için;

  • Sigorta şirketlerinden her bir poliçe ve duruma özel fiyat alınması ve teklif hazırlanması
  • Poliçelerinizin oluşturulması ve bu kapsamda gerekli evrakların sigorta şirketlerine iletilmesi
  • Poliçelerinize ilişkin bilgi ve destek verilmesi, mevcut verilerinizin güncellenmesi
  • Poliçelerinizin sizlere iletilmesi
  • Vadesi dolan poliçelerin yenilenmesi
  • Zeyil işlemlerinin yapılması
  • Kaskosu mevcut olan sigortalıların hasar durumlarının tespiti ve hasar dosya durumunun takibi
  • Poliçe prim borcu olan nihai tüketicilere açık vadelerin sms veya e-posta yoluyla haber verilmesi
  • Sigorta şirketlerine asistans veren firmalar ile sizleri bir araya getirerek destek hizmet almanızın sağlanması
  • Riziko evrak takibinin yapılması
  • Tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Geri ödeme taleplerinin yerine getirilmesi
  • Kampanya ve indirim ödemelerinin yapılması
 • Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek için pazarlama ve araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmek için;

  • Şikâyet yönetiminin yapılması
  • Tramer sorgusunun yapılması
  • Nihai tüketicilerin ürün alma eğilimlerinin hesaplanması
  • Hizmetlerimizden memnun olup olmadığınızın takibinin yapılması
  • Rızanız olması halinde başka ürünlerimizin tarafınıza tanıtılması amacıyla toplu e-posta, push notification ve SMS hizmetlerinin verilmesi
  • Sizlerin faydalanabileceği kampanyaların organize edilmesi
 • Faaliyetlerimizin sürdürülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla;

  Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek için pazarlama ve araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmek için;

  • Şirket içerisinde kalite kontrol yapılması.
  • Üretilen poliçelerin arşivlenmesi ve kullanılan programlara girişlerinin yapılması.
  • Resepsiyon ve danışma işlerinin yürütülmesi.
  • Sizlere özel günlerde hediye gönderimi.
  • Müşterilere sunulacak hizmet kalitesini artırmak amacıyla ses kayıtlarının incelenmesi.
  • Sizlere en uygun fiyatı sağlayabilmek için piyasa araştırması yapılması.

  Kapsamlı müşteri desteği, ilginizi çekebilecek ürünler, hizmetler, özellikler sağlamak, size sorunsuz bir müşteri deneyimi sunmak, size göre uyarlanmış bir deneyim sunmak,

 • İşlem Desteği Verilmesi Amacı ile;

  İşlemlerin ve hizmetlerimiz ile ilgili alımların tamamlanması, ödemelerin işlenmesi, teslimatların düzenlenmesi ve tamamlanması amaçları ile işlenir ve iletişim sağlanır.

 • Güvenlik Amacı ile;

  Web sitelerimizin, hizmetlerimizin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak ve güvenlik tehditlerini, sahtecilik faaliyetlerini veya bilgilerinizi tehlikeye atabilecek diğer suç veya kötü amaçlı faaliyetleri önlemek amaçları ile verilerinizi işlemekteyiz. Ayrıca lokasyonlarımızı korumak amacıyla CCTV (Kapalı Devre Kamera Sistemi) gibi ek güvenlik önlemleri de alabiliriz.

 • Yasalara Uygunluk;

  Hizmetlerimizi uygun şekilde sunmak, kendimizi, kullanıcılarımızı ve müşterilerimizi korumak ve her türlü müşteri anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak için geçerli yasalara, yönetmeliklere, mahkeme emirlerine, hükümet ve emniyet yetkililerinin taleplerine cevap vermek amaçları ile verileriniz işlenmektedir.

  Yukarıda belirtilen amaçlara ek olarak; Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, tahsilat ve gerekli durumlarda hukuki süreçlerin takip edilmesi gibi amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü olmak kaydıyla kişisel verileriniz işlenmektedir

  Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 • KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

  Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rıza hali, kanunlarda öngörülmesi, fiili imkansızlık, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz, hakkın tesisi, kullanılması ve korunması amacı ile otomatik veya otomatik olmayan yollarla şirketimizin hizmet noktalarından doğrudan etkileşimlerle, bize ulaştığınız iletişim kanalları ile ( telefon, mail, faks, sosyal medya, çağrı merkezi, web, anket, üye işlemleri v.b), Otomatik teknolojiler veya etkileşimler ile (bknz Çerez Politikası ), üçüncü taraflar veya halka açık kaynaklar vasıtasıyla (hizmetlerin ve servislerin sağlanmasına yardım eden çeşitli üçüncü taraflardan), resmi kurumlardan, uygulamalarımızdan ve destek hizmetleri alınan iş ortaklarından, kapalı devre kayıt sistemlerinden toplanmaktadır.

  Bununla beraber, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 30998 Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Vergi Mevzuatındaki yükümlülükler ve diğer ilişkili sair mevzuatlar gereğince kişisel verileriniz, hizmetin yürütümü, faaliyetlerimizle ilgili hizmetlerin verilebilmesi ve devamlılığı, sözleşme kapsamındaki hizmetlerin kaliteli ve doğru olarak sunumu ve hizmet kalitesinin ölçülmesi ve artırılması, duyuru ve uyarıların iletilmesi, şirketimizin kamu kurumlarınca talep edilen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uygun olarak yürütülecek iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece işlenebilecektir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLAR DAHİLİNDE AKTARILACAĞI

  Kişisel Verilerinizi gizli tutarız, kişisel verilerinizi başkalarına satmayız, kiralamayız veya onları takas etmeyiz. İzniniz olmadığı sürece, veri sunduğunuz noktalarda tanımladığımız veya hâkim bir sözleşmede açıklanan şahıslar ile ilgisi olmayan şekillerde Kişisel Verilerinizi kullanmayız veya paylaşmayız.

  Toplanan kişisel verileriniz, bu metinde belirtilen amaçlarla ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak;

  Öncelikli işin gereği olarak sizlere hizmet verebilmemiz adına sigorta şirketlerine aktarılmaktadır.

  Ticari faaliyetlerimizin belirli unsurlarını bizim adımıza yönetmesi veya desteklemesi için hizmet sağlayıcılar veya İş ortakları tutarız.

  Hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımızın sözleşmeye bağlı olarak bizden aldıkları kişisel verileri korumaları gerekir ve kişisel verileri Üç Elma Sigorta tarafından belirtilenin dışında herhangi bir amaç için kullanmaları yasaktır

  • Poliçelerinizi size ulaştırabilmek adına verilerinizi kargo şirketlerine aktarabilmekteyiz.
  • SMS gönderim listemizde yer almanız halinde toplu SMS veya toplu e-posta listemizde yer almanız halinde toplu e-posta gönderen firmalara yalnız söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan verileriniz aktarılabilmektedir.
  • Verileriniz aynı zamanda tahsilatların gerçekleşmesi için bankalara aktarılmaktadır.
  • Sizden gelen talep üzerine verilerinizin gerektiği kadarı sigorta şirketlerine asistans veren firmalara aktarılmaktadır.
  • Verileriniz sizlere kutlama amaçlı hediye gönderebilmemiz adına hediye firmalarına aktarılabilmektedir.
  • Hizmetlerimizi sunmak amacıyla sigorta şirketleri ve acenteleri ile paylaşılabilmektedir.
  • Kişisel verilerinizi, iyi niyet çerçevesinde hukuki bir yükümlülüğümüz olduğuna inandığımız zamanlarda da paylaşabiliriz: emniyet teşkilatlarının, düzenleyicilerin, mahkemelerin ve diğer resmi mercilerin, ulusal güvenlik veya diğer emniyet teşkilatı gereksinimlerinin karşılanması da dahil olmak üzere tam yetkili bilgi taleplerine yanıt vermek, tüm yasalara, yönetmeliklere, mahkeme celplerine veya emirlerine uymak, güvenlik tehditlerini, sahtecilik veya diğer suç veya kötü amaçlı faaliyetleri soruşturmak ve bunların önlenmesine yardımcı olmak, Üç Elma Sigorta ve bağlı kuruluşlarının haklarını ve mülkiyetlerini uygulamak/korumak, veya Üç Elma Sigorta çalışanlarının ve Üç Elma Sigorta mülkünde bulunan veya mülkünü kullanan üçüncü tarafların haklarını veya kişisel güvenliğini geçerli yasalarca izin verildiği ölçüde ve geçerli yasaların gerekliliklerine uygun olarak korumak.

  Bununla beraber Üç Elma Sigorta kullandığı teknoloji sebebiyle yurt dışında yer alan depolama alanlarını kullanmaktadır, bunun sebebi Türkiye’de muadil teknolojilerin bulunmamasıdır, ancak kullanılan veri tabanları hashlenerek / kriptolanarak muhafaza edilmektedir, depolama dışında bir işleme faaliyeti gerçekleştirilmemektedir.

  Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini temin ederiz

 • ÇOCUKLARIN VERİ GİZLİLİĞİ

  Üç Elma Sigorta hizmetleri kapsamında ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin önceden onayı olmadan veya yürürlükteki yasada izinler dışında çocuklardan veri toplamaz (yerel yasalarca belirtildiği şekilde).

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KANUNLAR GEREĞİ AÇIK RIZANIZ OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİMİZ DURUMLAR

  Kanunun 5. maddesi uyarınca açık rıza, Kanundaki kişisel veri işleme şartlarından biri olmakla birlikte veri işleme faaliyetine hukukilik kazandıran tek unsur değildir. Kanunda veri işleme faaliyeti için açık rıza dışında da şartlar öngörülmüştür. Buna göre, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

  • a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  • c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

  Üç Elma Sigorta tarafından toplanan tüm kişisel verilerin güvenliği için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede KVKK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Veri Güvenliği Rehberi gerekliliklerine, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği, ISO/IEC 27701 Gizlilik Bilgileri Yönetimi standartlarına, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği GDPR uygun şekilde yetkisiz erişime, kötüye kullanıma, ifşaya veya değiştirilmesine karşı fiziksel, teknik, örgütsel ve yönetimsel önlemler alıyoruz.

 • KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARINIZ NELERDİR?

  Kişisel verilerinize ilişkin olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz
 • KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.

  Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

  • 1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.
  • 2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.
  • 3. Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
  • 4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks,
  • 5. Başvuru sahibinin, Talep konusu. 6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.
 • Veri Sahibi Başvuru Yöntemleri;

  1. Başvuru sahibi, şahsen Üç Elma Sigorta adresine «Başvuru Formu» doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile ilgili merkez lokasyonumuza elden tutanak ile teslimat yapabilir.

  2. Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile Üç Elma Sigorta adresine tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ibaresi eklenmelidir.

  3. 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza» ile başvuru sahibi şahsen şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta [email protected] adresine ve aynı zamanda sadece bu konu için tanımlı [email protected] mail adresine, konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile başvuru yapabilir.

  Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru formumuza buradan ulaşabilirsiniz.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

  Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.

 • Gizlilik Bildirimimizde Değişiklikler

  Gizlilik Bildirimimizi değiştirmemiz durumunda revize edilen bildirimi, güncelleştirilmiş revizyon tarihiyle birlikte burada yayınlarız. Gizlilik Bildirimimizde, gizlilik uygulamalarımızı önemli ölçüde değiştirecek önemli değişiklikler yapmamız durumunda değişiklikler geçerlilik kazanmadan önce sizi e-posta gönderme veya kurumsal web sitemizde ve/veya sosyal medya hesaplarında bir bildirim yayınlama gibi yollarla bilgilendirebiliriz.

Emin ellerdesiniz