Blog

Kasko yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler

Fiyatın öncelikli tercih olarak dikkate alınmaması gerekir. Hasarı en hızlı ve eksizsiz ödeyen firmaların tercih edilmesi gerekir.

Poliçede belirtilen araç değeri, aracınız yeni ise anahtar teslim fiyatı, 2.el ise piyasa fiyatı ile aynı olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Ferdi Kaza Sigortası ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortasından 
(karşı tarafa verilen maddi zararlar) verilen teminatlara ve ödenecek prime dikkat edilmesi gerekiyor. Piyasada primi düşük göstermek amacıyla bu teminatlar düşük tutuluyor. Poliçedeki genel ve özel şartların iyi okunması gerekiyor. Grev,lokavt,deprem,sel gibi teminatların bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Teminatlar dışında dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise primlerin ödeme tarihleri. Çünkü poliçede yazılı tarihlerden itibaren 15 gün içinde prim taksiti ödenmediği takdirde, sigorta teminatı durduruluyor. Bu tarihten sonra meydana gelecek hasarlar ise ödenmiyor. Prim taksitleri acentelere veya şirketlere elden yatırıldığında karşılığında mutlaka makbuz alınması gerekiyor. Poliçenin enflasyona karşı endeksli olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Hazine müsteşarlığı tarafından her üç ayda bir belirlenen ve şirketlere bildirilen araç kasko değeri esas alınarak, kasko poliçesinin düzenlenmesi gerekiyor.

Kaza sonrası yapılması gerekenler:
Kaza sonrasında ölüm ve yaralanma haricinde maddi hasarlarda karşılıklı tutanak tutulmalıdır. Taraflar birbirine ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin birer kopyalarını vermeli ve plakalar görünür şekilde araç fotoğraf çekmek gerekmektedir. Sonrasında sigortacınızı arayarak araç yürür durumda değilse çekici talep etmenizi yürür durumda ise en yakın anlaşmalı servise gitmelisiniz.

Sürücünün kazanın meydana geldiği yerden veya tutanaklar tutulduktan ve araç tamirhaneye çekildikten sonra sigorta şirketlerine haber vermesi gerekmektedir. Bu işlemler sonrasında sigorta şirketi hasarın bedel tespiti için eksper gönderir. Eksperin hasar tespit çalışmaları sırasında hasar dosyasının tamamlanması ve para alınabilmesi için tutulan tutanağın tasdikli örneğini, alkol muayenesi örneğini ve aracın ruhsatının fotokopilerini tamin etmesi gerekiyor. Aracınızın hasarlı durumunu gösteren fotoğrafları çektirmesi gerekiyor .

Hangi durumlarda kasko ödeme yapmaz?
Aşağıdaki haller dolayısıyla taşıtta meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır.

1 – Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun, olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar.

2 – Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaların ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.)

3 – Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç, taşıtta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar.

4 – Poliçede gösterilen taşıtın, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar.

5 – Taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar.

6 – Taşıta, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar.

7 – Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma veya bakımsızlık nedeni ile meydana gelen zararlar.

8 – Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.

9 – Taşıtın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, taşıtın kendi gücü ile girip çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar.

10 – Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen zararlar. Zaman aşımına dikkat! Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

Günlük Yaşam için hikayeler ve ipuçları
Emin ellerdesiniz